Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register

ทอมดี้ เพศศึกษา เทอม 2

 

 

 

 

 

 

การทำรักด้วยปากหรือออรัลเซ็กส์ -- Oral sex

--- ไม่เป็นอันตราย... แค่หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันเป็นเวลานาน หากมีแผลในปาก

--.No danger... Just avoid too long exposure if you have wound(s) in your mouth.

--- หากไม่มีแผลในปาก หรือบริเวณช่องคลอด การทำรักในลักษณะนี้ถือว่าปลอดภัย (ความปลอดภัยมากกว่า 99.9 %) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเอดส์แนะนำว่า ไม่ควรกลืนน้ำเมือกที่หลั่งออกมา เพื่อลดความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่มีแผลในปาก อันตรายก็จะเพิ่มขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยงการทำรักในลักษณะนี้ ที่สำคัญคือ ควรเปิดไฟขณะมีเพศสัมพันธ์ เพื่อจะได้มองเห็นแผลบริเวณช่องคลอด หรือแผลในปาก รวมไปถึง ต่อมทอนซิลอักเสบ หลอดคออักเสบ หลอดลมอักเสบ ซึ่งนับเป็นแผลชนิดหนึ่ง ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงการทำออรัลเซ็กส์หากรู้สึกเจ็บคอ

-- If no wound(s) in mouth or on vaginal area, you can consider this practice as SAFE (
more than 99, 9 % security). Some HIV/AIDS experts suggest not swallowing the genital secretions in view to decrease that negligible risk. In case of wound, of course, the danger increases and we suggest to avoid this practice. It is highly suggested you have light during intercourse to see the possible presence of wounds on penis or mouth. Tonsillitis, pharyngitis and/or laryngitis have to be considered as a wound, so: avoid oral sex if sore throat.

---การทำออรัลเซ็กส์ระหว่างผู้หญิงด้วยกัน ก็สามารถใช้ถุงยางอนามัยของผู้ชายได้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยการตัดส่วนปิดของถุงยางทิ้ง และกรีดถุงยางไล่ไปด้านข้างให้ขาดออกจากกัน ซึ่งจะได้ถุงยางเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม จากนั้นใช้ถุงยางคลุมบริเวณปากช่องคลอดหรือคลุมปากไว้ ต้องระวังว่าบริเวณใดๆ ที่สัมผัสกัน จะต้องมีถุงยางคลุมอยู่ และเมื่อใช้เสร็จให้ทิ้งถุงยางทันที

-- For oral sex on a woman, male condoms can be used as dental dams to protect against the spread of infections. Cut off the closed tip of the condom. Make another cut along the side of the condom. This will give you a rectangular sheet. Place the sheet over the genitals or over a partner's mouth. Be careful to keep any areas of contact fully covered by the condom during oral sex. After oral sex, throw away the condom.

การทำรักด้วยอวัยวะเพศ -- Genital sex

--- ไม่เป็นอันตราย เพียงอย่าให้น้ำเมือกที่หลั่งจากอวัยวะเพศของคนหนึ่ง สัมผัสกับอวัยวะเพศของอีกคนหนึ่ง

-- No danger... Just avoid dropping genital secretions from one genital area to the genital area of the other.

การทำรักทางทวารหนัก -- Anal sex

--- ไม่เป็นอันตราย การทำรักในลักษณะนี้ (ใช้นิ้วช่วย) ผู้หญิงที่เป็นฝ่ายสอดใส่นิ้วมือสามารถใช้น้ำเมือกของผู้หญิงอีกฝ่ายหนึ่งเป็นน้ำหล่อลื่นได้ แต่อย่าใช้น้ำเมือกของตนเอง เพราะสามารถแพร่เชื้อให้เขาได้... น้ำลายก็ใช้เป็นตัวหล่อลื่นได้ แต่ทางที่ดีที่สุดควรใช่สารหล่อลื่นชนิดต่างๆ คุณสามารถใช้ครีมชนิดใดก็ได้ในกรณีนี้ (ดู สารหล่อลื่น)

-- No danger. Note that, in this practice, the female with the penetrating fingers is allowed to use the genital secretions of her partner as a lubricant (but not her own genital secretions which can contaminate her partner).... Saliva can always be used as lubricant, but the best is to use a specific lubricant. In this practice, you can use any cream. (See
lubricant )

--- ไม่เป็นอันตราย แต่อย่าลืมว่าฝ่ายทำสามารถติดเชื้อชนิดอื่นจากคู่นอนของคุณได้ เช่น โรคตับอักเสบ โรคพยาธิ โรคกระเพราะและลำไส้อักเสบ

-- No danger... but never forget that other diseases can be transmitted to the active partner by this way (hepatitis, worms, gastroenteritis etc.).

การใช้อวัยวะเพศเทียมและอุปกรณ์ช่วย -- Fantasy

--- ไม่เสี่ยง หากคุณไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (เช่นอวัยวะเพศชายเทียม) อุปกรณ์หนึ่งชิ้นใช้กับคนๆ เดียวเท่านั้น หากต้องการใช้ร่วมกัน ควรใช้ถุงยางอนามัยคลุมอุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เปลี่ยนถุงยางทุกครั้งเมื่อใช้กับอีกฝ่ายหนึ่ง หรือคู่รักคนอื่น และหลังจากใช้เสร็จแล้วให้ล้างอุปกรณ์ช่วยด้วยสบู่ให้สะอาด

-- OK if you do not share the toy (like a dildo): the toy can penetrate only one person. If you and your partner choose to share the toy, using a male condom on the toy helps to prevent the spread of infection. Change the condom each time you play with each different partner. DO NOT use the same condom for more than one person. In addition, wash the sex toy with soap and water when you are finished.
--- ไม่เสี่ยง หากคุณไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (เช่นอวัยวะเพศชายเทียม) อุปกรณ์หนึ่งชิ้นใช้กับคนๆ เดียวเท่านั้น หากต้องการใช้ร่วมกัน ควรใช้ถุงยางอนามัยคลุมอุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เปลี่ยนถุงยางทุกครั้งเมื่อใช้กับอีกฝ่ายหนึ่ง หรือคู่รักคนอื่น และหลังจากใช้เสร็จแล้วให้ล้างอุปกรณ์ช่วยด้วยสบู่ให้สะอาด ที่สำคัญ หากคุณต้องการ ใช้อุปกรณ์ช่วยอันเดิมกับช่องคลอด หลังจากได้ใช้กับทวารหนักแล้ว แม้ว่าจะปลอดภัยจากเชื้อเอชไอวี แต่อาจเสี่ยงต่อการติดโรคทางช่องคลอดอื่นๆ ได้

-- OK if you do not share the toy (like a dildo): the toy can penetrate only one person. If you and your partner choose to share the toy, using a male condom on the toy helps to prevent the spread of infection. Change the condom each time you play with each different partner. DO NOT use the same condom for more than one person. In addition
, wash the sex toy with soap and water when you are finished. Note that, if you decide to use the same toy for vaginal penetration after anal penetration, it is safe for HIV but some vaginal infections may occur.

ขอขอบคุณ http://www.prevaids.org
MAIN MANU
Home
Editor On Tour
Member
Web Board
Contact Us
About Us
Lesbian Zone
Lesbian Secret (18+)
Variety Zone
Cooking Book
Lesbian Books & Movie Review
Horoscope
It & Program Free Zone
Lesbian Health
News & Event
FRIENDS LINK
ข่าวสารสาระสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
บล็อกเลสเบี้ยน โดนโดน
สำนักพิมพ์สีม่วงอ่อน
เลสล่าไนซ์
ฟ้าสีรุ้ง กิจกรรมดีดีของกลุ่มชายรักชาย
ทอมดี้ไทย ถูกใจวัยทีน
สะพาน เพื่อนหญิงรักหญิง
รู้ไว้ ป้องกันได้ เมื่อมีรัก

 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com